Booking Online

Purra' Amateur Classic 2019 (Round 1) Result

รายชื่อผู้ชนะที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 6 ท่านใน Purra' Amateur Classic 2019 สนามที่ 1 เพื่อลุ้นคัดเลือกไปญี่ปุ่นในวันที่ 10 ตุลาคม 2019 ดังนี้

Flight A:
อันดับ 1 คุณวิศรุต ไมตรียืนยง
อันดับ 2 คุณสุนทร แก้วมณี
อันดับ 3 คุณสาทิพย์ ผู้นิมิต

Flight B:
อันดับ 1 คุณปรีชา เชื้อโตหลวง
อันดับ 2 คุณกิตติวัฒน์ ศรีมามาศ
(ได้รับรางวัล Special Lucky Draw ไปญี่ปุ่น) จึงมีการปรับ อันดับผู้ชนะท่านอื่นขึ้นมาแทนค่ะ
อันดับ 2 คุณสำเริง ขำอ้วม
อันดับ 3 คุณเผ่าพัชร ภูสีเขียว

และผู้โชคดีได้รางวัล Special Lucky Draw บินไปญีปุ่นสนามแรก "คุณกิตติวัฒน์ ศรีมามาศ"

 

 

 

 


Address: 549, 549/1-4 Moo3, Panviti Road, Klongdan, Bang-Bor, Samutprakarn, Thailand 10550
Tel: (+662) 088 4999, ext 400-403 Mobile: (+668) 4438 8443